Zdravstvena njega u zajednici (3)
Kratica: ZNZASE Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 105(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači: Pred. Jadranka Pavić ( Seminar, Posebne kliničke vježbe, Predavanja )
Pred. Mara Županić ( Seminar, Predavanja, Posebne kliničke vježbe )
Prof. dr. sc. Biserka Sedić ( Seminar, Posebne kliničke vježbe )
Larisa Babić bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Gordana Boca Novak bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Marija Grbešić dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Jasna Mihaljević dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Jasna Pisuljak bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Nataša Zaninović bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Javorka Štiglec bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Organizacija službi sestrinske skrbi na razini primarne zdravstvene zaštite u nas i u svijetu. Metode rada i posebnosti pružanja sestrinske skrbi u domu štićenika. Kućni posjet medicinske sestre. Patronažna skrb medicinskih sestara u zaštiti zdravlja žena, djece, starih i nemoćnih osoba, te osoba s povećanim potrebama (hendikep); djelatnost patronažne medicinske sestre u zbrinjavanju oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, tuberkuloze pluća, spolnih bolesti, AIDS-a, duševnih bolesti; djelatnost patronažne medicinske sestre kod najčešćih sociomedicinskih problema u obitelji (alkoholizam, ovisnosti, zlostavljanje djece, maloljetnička delikvencija); zdravstvena njega umirućeg bolesnika u kući; djelatnost patronažne medicinske sestre u grupnim oblicima rada u zajednici koji potiču samopomoć i uzajamnu pomoć; dokumentacija. Organizacija, metode rada i posebnosti službe njege bolesnika u kući; dugotrajna sestrinska skrb za kronično oboljele. Institucionalno zbrinjavanje starih i osoba s posebnim potrebama.
Uvjeti polaganja :
- prisustvovanje predavanjima i seminarima (80%)
- prisustvovanje vježbama (100%)
- izrada seminarskog rada
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Mojsović, Z. i sur. Zdravstvena njega u patronaži: priručnik. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998.
2. Keros, P. (ur). Veliki zdravstveni savjetnik. Zagreb: Novi Liber, 1995. (odabrana poglavlja).
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže