Informatika
Kratica: INFOSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres
V. pred. Lidija Hrastić-Novak
Izvođači: Pred. mr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres ( Vježbe u praktikumu )
V. pred. Lidija Hrastić-Novak ( Vježbe u praktikumu )
Mario Somek dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Određenje temeljnih pojmova informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sistema i sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška potrebna za rad računarskih sistema - sistemska programska podrška, programski jezici i aplikacijska programska podrška. Osnovni oblici primjene računala s posebnim osvrtom na rad s tekstom, bazama podataka, podršku u istraživanjima i učenju. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima i vrste zadataka koji se mogu obavljati uz pomoć računala. Razvoj modela i simulacija uz pomoć računala u funkciji podrške donošenju odluka. Primjena informatike u unapređenju zdravstvene skrbi s posebnim osvrtom na zdravstvene informacijske sisteme.
Uvjeti polaganja : -Prisustvovanje vježbama
-Položeni kolokviji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Deželić, Đ., Zdravstvena informatika, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže