Ginekologija i porodiljstvo
Kratica: GIPOSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Nikola Ljubojević
Izvođači:
Opis predmeta: Anatomija i fiziologija reprodukcijskog sustava, upalne promjene genitalnog sustava, benigne, maligne promjene genitalnog sustava, ginekološka urologija, sterilitet, planiranje obitelji, fiziologija trudnoće, patologija rane i kasne trudnoće, normalan porođaj, patologija poroda, metode nadzora fetusa, normalan i patološki puerperij, fiziologija laktacije.
Uvjeti polaganja : -prisustvovanje predavanjima
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Grizelj, V. i sur.: Ginekologija, JUMENA, Zagreb 1987., odabrana poglavlja.
2. Draženčić, A. i sur.: Porodništvo, Školska knjiga, Zagreb, 1999., odabrana poglavlja.
3. Randić, Lj. Andolšek-Jeras, l.: Planiranje obitelji, Otokar Keršovani, Rijeka 1984.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže