Zdravstvena njega odraslih I (2)
Kratica: ZNJOSE Opterećenje: 60(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 120(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači: Pred. Štefanija Ozimec Vulinec ( Posebne kliničke vježbe, Seminar, Predavanja )
Prof. dr. sc. Biserka Sedić ( Seminar, Posebne kliničke vježbe )
Marica Arbanas bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Željka Benceković dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Sanja Milanović bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Goranka Oremović bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Vesna Stužić vms. ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Procjena potreba za sestrinskom skrbi, planiranje - sestrinske dijagnoze i očekivani ciljevi, sestrinske intervencije; praćenje i kontrola zdravstvenog stanja kod:
-poremećaja oksigenacije i ventilacije - disanje (disnea, ortopnea, respiratorna insuficijencija, hemoptoa, tuberkuloza pluća, KOPD)
-poremećaja oksigenacije - cirkulacija (poremećaji oksigencije miokarda, kompenzacija srca, hitna stanja, poremećaji funkcije hematopoetskog i limfatičkog sustava, primjena citostatske terapije, postupci u sprečavanju infekcija kod imunokompromitiranih pacijenata)
-poremećaja prehrane, metabolizma, tekućine i elektrolita (poremećaji koji su uzrokovani bolestima koje onemogućavaju unos, probavu i apsorpciju hranjivih tvari; šećerna bolest, bolesti štitne žlijezde, dijetoterapija, dehidracija i hipovolemija, poremećaji acidobaznog statusa, hitna stanja)
-poremećaja eliminacije urina i fecesa (akutna i kronična bubrežna insuficijencija, inkontinencija urina i fecesa, opstipacija, dijareja)
-poremećaja kretanja i samozbrinjavanja uzrokovanih bolestima lokomotornog, cirkulacijskog, nervnog i imunološkog sustava.
- zaraznih bolesti (hiperpireksija, sprečavanje širenja infekcije, sestrinski postupci kod najčešćih zaraznih bolesti)

Trendovi u razvoju zdravstvene njege neuroloških bolesnika, sestrinska anamneza i specifičnosti tjelesnog pregleda neuroloških bolesnika, svijest-instrumenti za procjenu stanja svijesti, osnovne dijagnostičke metode u neurologiji i postupak s bolesnikom prije i poslije pretraga, prehrana neuroloških bolesnika, emocionalni status i promjene u ponašanju neuroloških bolesnika, specifičnosti zdravstvene njege za bolesnike s neurološkim bolestima i stanjima (paraplegije, tetraplegije, CVI, epilepsija, degenerativne bolesti, povećani intrakranijski tlak).
Uvjeti polaganja :
- prisustvovanje predavanjima i seminarima (80%)
- prisustvovanje vježbama (100%)
- izrada seminarskog rada
- odrađena stručna praksa iz I. godine studija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Ozimec, Š. Zdravstvena njega internističkih i infektoloških bolesnika - nastavni tekstovi, Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2000.
2. Sedić, B. Zdravstvena njega neuroloških bolesnika, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 1998.
3. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Zagreb: Naprijed, 1997.
4. Grbavac, Ž. Neurologija. Samobor, A. G. Matoš, 1992. (odabrana poglavlja)
5. Poeck, K. Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 2002.
6. Kuzman, I., Schonwald, S. Infektologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže