Zdravstveni odgoj i obrazovanje
Kratica: ZOOBSE Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Živana Miharija
Izvođači: Prof. dr. sc. Mladen Havelka ( Seminar, Metodičke vježbe, Predavanja )
Pred. mr. sc. Živana Miharija ( Metodičke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija :
1.Učenje i ponašanje: teorije učenja/vrste učenja, strategije i tehnike učenja, motivacija, smetnje pamćenja, zaboravljanje, koncentracija, vježbe i strategije za poboljšanje pažnje, podučavanje, modifikacija ponašanja, didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja, rad s pojedincem i obitelji, rad s malom grupom, rad s zajednicom, dinamika grupe, razni oblici grupnog rada.
2.Ljudski odnosi i procesi pomaganja: samosvijest, slika o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje, samomotivacija, samozaštita, podrška.
3.Savjetovanje: ciljevi i ishodi savjetovanja, preduvjeti uspješnog savjetovanja, opća načela savjetodavnog razgovora.
4.Zdravstveno ponašanje: potrebe, stavovi, vrijednosti, uvjerenja, kultura i običaji.

Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Barath, A.. Kultura, odgoj i zdravlje. Zagreb: 1995.
2. Zarevski, P. Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap: 1994.
3. Varoščić, M. Izvori znanja u stjecanju zdravstvene kulture. Rijeka: 1991.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže