Managment u sestrinstvu
Kratica: MANASE Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Josip Čulig
Izvođači: Doc. dr. sc. Josip Čulig ( Metodičke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Modeli organizacije zdravstvene skrbi, modeli organizacije sestrinske skrbi, administracija, novčano poslovanje i kontrola troškova, osnove marketinga u managementu, izbor i uvođenje u posao novih zaposlenika, poboljšanje rada osoblja, edukacija osoblja i pacijenata, razumijevanje i management izostanaka, bolovanja, napuštanja posla, iniciranje i uvođenje promjena, reorganizacija poslova, komunikacija s osobljem - komunikacijski i informacijski sustavi, motiviranje osoblja, rukovođenje - kako biti "vođa", sprečavanje stresa i upravljanje vremenom (time management), kritičko rješavanje, rješavanje problema, planiranje i donošenje odluka, rukovođenje grupom, suradnja u zdravstvenom timu, razumijevanje i rješavanje sukoba, rješavanje etičkih problema.
Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima, seminarima i vježbama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čulig, J. i sur. Management u sestrinstvu ?nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola 2002.
2. Di Kamp,. Menadžer 21 stoljeća - tehnike rukovođenja. Hita, zagreb 2000.
3. Miljković D., Rijavec, M. Menedžerske vještine. IEP-D2, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže