Oftalmologija
Kratica: OFTASE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. mr. sc. Nenad Vukojević
Izvođači:
Opis predmeta: Orbita i očna adneksa, suzni putovi; bolesti spojnice oka; bolesti rožnice oka; bolesti srednje očne ovojnice i bjeloočnice - aplikacija midrijatika, antibiotika i steroida lokalno, kapi, masti, subkonjunktivalne injekcije; bolesti leće i staklastog tijela - siva mrena; bolesti mrežnice; bolesti vidnog živca; glaukom bolesti; refrakcija anomalije oka; strabologija; ozljede oka.
Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Agbaba, M. i sur. Oftamologija. Zagreb: JUMENA, 1988.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže