Osnove fizioterapije
Kratica: OSFTSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Irena Klaić
V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak
Izvođači: V. pred. Irena Klaić ( Vježbe u praktikumu )
V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Područje djelovanja fizioterapeuta, osnovne odrednice fizioterapijskog procesa, organizacijski oblici fizioterapije, osnove normalnog pokreta, posture i posturalne prilagodbe, funkcionalni status i osnovni mjerni postupci u fizioterapiji, temeljni oblici fizioterapijske intervencije, specijalna područja fizioterapije (respiratorna fizioterapija, fizioterapija kod bolesti krvožilnog sustava, fizioterapija kod poremećaja mišićno-koštanog sustava, fizioterapija u neurologiji i kod cerebralno oštećenog djeteta, fizioterapija u ginekologiji).
Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima i vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grozdek, G.i sur. Osnove fizioterapije ? odabrana poglavlja, nastavni tekstovi za studente studija sestrinstva. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže