Otorinolaringologija
Kratica: ORLGSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ranko Mladina
Izvođači:
Opis predmeta: Otologija - upale vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha, endokranijske i egzokranijske komplikacije kroničnih upala srednjega uha, klijenuti ličnoga živca, vrste nagluhosti i njihovi uzroci, degenerativne bolesti srednjega i unutarnjega uha, tumori, traume;
Rinologija - upale nosa i sinusa, alergologijski aspekti nosa i paranazalnih sinusa, sinobronhyalni i bronhosinusni sindrom, trauma nosa, deformacije nosne pregrade, epistaksa, REKAS;
Faringologija - upale ždrijela i grla, tumori, Plummer-Winsonov sindrom, strana tijela, ekologijski aspekti bolesti ždrijela, interdisciplinarni pristup na kronične smetnje u ždrijelu i grlu, fonijatrijska problematika;
Hitna stanja u ORL - traheotomija, njega traheotomiranog bolesnika, konikotomija, prva pomoć, Heimlichov hvat, jača krvarenja, gušenje.
Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mladina, R. Otorinolaringologija za srednje i više medicinske škole. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže