Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kratica: ARILSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ino Husedžinović
Izvođači: Prof. dr. sc. Ino Husedžinović ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Bolesti uzrokovane fizičkim činiocima - radijacija, električni udar (udar groma), hipertermija, hipotermija, utapljanje (opasnosti ronjenja), visinska bolest;
Akutna otrovanja - identifikacija i eliminacija otrova, najčešća otrovanja (antidotska i simptomatska terapija), ugriz zmije, ujedi insekta;
Urgentna stanja u internoj medicini - kardiologija, pulmologija, gastrointestinalni sustav, nefrologija, endokrinologija;
Alergijske reakcije - alergija na hranu, lijekove, transfuzija krvi, posttransfuzijska reakcija;
Šok - kardiogeni, opstruktivni, hipovolemički, distributivni;
Poremećaji svijesti - sinkopa, konfuzija, delirij, amnezija, koma, status epilepticus;
Ozljede - kraniocerebralne ozljede, ozljede kralješnice, "Crush" ozljede, "Blast" ozljede, opekline;
Kardiopulmonalna reanimacija - održavanje prohodnosti dišnih putova, umjetno održavanje respiracije, umjetno održavanje krvotoka, električna defibrilacija srca, uspostava intravenoznog puta i primjena lijekova, kardiopulmonalni arest, specifičnosti reanimacijskih postupaka u djece.
Uvjeti polaganja : Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vnuk, V. Urgentna medicina. Zagreb: Alfa, 1995.
2. Vrhovac, B. i sur. Interna medicina. Zagreb: Naprijed, 1997. (odabrana poglavlja).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže