SESTRINSTVA, Izborni predmeti za akademsku godinu 2005/2006

Semestar 1
[563] Strani jezik 1 > Odabrati jedan od ponuđenih tri kolegija
Šifra Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
19282* Engleski jezik I (2) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
19284* Francuski jezik I (2) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
19283* Njemački jezik I (2) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje