Anatomija i fiziologija
Kratica: ANFZSE Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 15(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Predrag Keros
V. pred. dr. sc. Lana Ružić
Izvođači: Prof. dr. sc. Predrag Keros ( Sekcijske vježbe )
V. pred. dr. sc. Lana Ružić ( Sekcijske vježbe )
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz opće anatomije i fiziologije te znanja iz područja građe i funkcije pojedinih organskih sustava.
Opća anatomija i funkcijska organizacija ljudskog tijela, građa i funkcija lokomotornog sustava (kosti, zglobovi, mišići), elektrofiziologija (membranski i akcijski potencijal), krvne stanice, imunitet i zgrušavanje krvi, građa i funkcija krvožilnog sustava (srce, krvne i limfne žile), građa i funkcija dišnog sustava, građa i funkcija uropoetskog sustava, građa i funkcija probavnog sustava te metabolizam, građa i funkcija žlijezda sa unutarnjim lučenjem, građa i funkcija genitalnog sustava, građa i funkcija živčanog sustava, osjetila.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Keros, P.,Pećina, M., Ivančić-Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka, Medicinska biblioteka, Zagreb, 1999.
2. 1. Keros, P.,Pećina, M., Ivančić-Košuta, M.: Temelji anatomije čovjeka, Medicinska biblioteka, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
3. Krmpotić-Nemanić, J. Anatomija čovjeka, JUMENA Zagreb, 1990.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže