Biofizika,biokemija i osnove radiologije
Kratica: BBORSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina
V. pred. mr. sc. Zoran Klanfar
Izvođači:
Opis predmeta: Biofizikalni i biokemijski principi osnovnih tjelesnih funkcija, od molekulne razine do razine organa i cijelog tijela;usvajanje bazičnih znanja dijagnostičke radiologije; specifičnosti rada u sferi ionizirajućeg zračenja i zaštita od istoga;
fizikalni zakoni i njihova veza s funkcioniranjem biološkog sustava; metode medicinske dijagnostike; temeljna znanja o kemijskoj građi, biokemijskim i energetskim promjenama; regulacija metaboličkih procesa u organizmu zdravog čovjeka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Eterović, D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
2. Štraus, B.. Medicinska biokemija. Medicinska naklada, Zagreb, 1992
Preporučena literatura:
3. Pope JA: Medical Physics (2. edition). Heinemann, Oxford, 1998.
4. Eterović, D: Priručnik za vježbe iz biofizike, Katedra za biofiziku i znanstvenu metodologiju MF Split (šk. god. 1999./2000.)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže