Informatizacija i administracija u zdravstvenoj njezi
Kratica: IAZNSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres
Izvođači: Pred. mr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: I - Osobno računalo i Windows operacijski sustav, MS Office: Explorer, Word, Excel, PowerPoint, internet ? web pretraživači, elektronička pošta.
II - Priroda i vrste administracije u sestrinstvu, upravljanje administrativnim postupcima, komunikacijski procesi u administraciji, bolnička administracija, struktura bolnica i bolničkih odjela
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. MS Explorer on line pomoć
2. MS Word on line pomoć
Preporučena literatura:
3. MS Excel on line pomoć
4. MS PowerPoint on line pomoć
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže