Farmakologija
Kratica: FARMSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Juraj Geber
Izvođači: Prof. dr. sc. Juraj Geber ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Po završetku kolegija student će znati osnove farmakologije, značaj prepoznavanja neželjenih i štetnih djelovanja lijekova te brze i odgovarajuće intervencije pri pojavi simptoma anafilaksije.

Osnovne nastavne jedinice:Opća farmakologija;Antimikrobni lijekovi; Istraživanje i kliničko ispitivanje lijekova; Alergijske reakcije;Toksičnost lijekova; Analgetici i farmakologija boli; Primjena lijekova u pojedinim organskim poremećajima (kardiovaskularni, probavni, središnji i autonomni živčani sustav te bubreg);Racionalna farmakoterapija
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sadržaj predavanja dostupan je studentima na web stranici Zavoda www.publichealth-zagreb.hr i na korisničkoj stranici prim. dr. sc. Josipa Čuliga na www.vmskola.hr.
Preporučena literatura:
2. Vrhovac, B. i Reiner Ž. (ur), Farmakoterapijski priručnk, 3. izdanje, Med-Ekon, Zagreb, 2000.
3. Vrhovac B. i sur, Interna medicina, 2. izdanje, Naprijed, Zagreb, 1997.
4. Medicinska farmakologija, grupa autora, Medicinska naklada, Zagreb, 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže