Kliničke vježbe zdravstvene njege I
Kratica: KVZ1SE Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 120(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. dr. sc. Višnja Pranjić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij je usmjeren na praktičnu primjenu stečenih znanja iz područja savladanih tijekom kolegija Osnove zdravstvene njege i Proces zdravstvene njege (procjena stanja bolesnika, mjerenje vitalnih znakova, postupci dezinfekcije i sterilizacije, uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke, primjena terapije, zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, zdravstvena njega umirućeg bolesnika, zdravstvena njega gerijatrijskog bolesnika?). Tijekom boravka na kliničkim odjelima studenti se uključuju u cjelokupno zbrinjavanje pacijenata, utvrđivanje njihovih problema te provođenje specifičnih intervencija usmjerenih rješavanju istih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čukljek, S. Osnove zdravstvene njege ? nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola, 2004.
2. Fučkar, G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992. (odabrana poglavlja).
Preporučena literatura:
3. Henderson, V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994.
4. Ozimec, Š. Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb, Visoka zdravstvena škola, 2000.
5. Ignatavicius D.D,Workman L.M. Medical surgical nursing, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1995.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže