Zdravstvena njega majke i novorođenčeta (2)
Kratica: ZNMNSE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 90(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Irena Habazin
Izvođači: Pred. Irena Habazin ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Kolegij uključuje praktično iskustvo s posebnim težištem na fiziološku trudnoću, porođaj i postnatalni period kao zdravo stanje. Kolegij je usmjeren na procjenu rizičnih faktora koji su odgovorni za nastanak patoloških stanja u antenatalnom, intrapartalnom i postpartalnom periodu, na procjenu hitnih stanja u porodnišvu te na zdravstvenu njegu za vrijeme i nakon operativnog porođaja. Opisuje zdravstvenu njegu novorođenčeta s naglaskom na zdravo roditeljstvo, procjenu tjelesnih sustava novorođenčeta, procjenu primitivnih refleksa i edukaciju roditelja.
Sadržaj kolegija usmjeren je i na pružanje zdravstvene njege kod prijevremeno rođenog djeteta kao i na njegov premještaj.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Turuk, V., Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi, 2004
Preporučena literatura:
2. Dražančić, A., i sur. Porodništvo, Školska knjiga, Zagreb, 1999
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže