Informatika u zdravstvenoj njezi
Kratica: IUZNSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Žarko Nožica
V. pred. Lidija Hrastić-Novak
Izvođači: Pred. mr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres ( Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Žarko Nožica ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sistema i sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška potrebna za rad računarskih sistema - sistemska programska podrška, programski jezici i aplikacijska programska podrška. Osnovni oblici primjene računala s posebnim osvrtom na rad s tekstom, bazama podataka, podršku u istraživanjima i učenju. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima i vrste zadataka koji se mogu obavljati uz pomoć računala. Zdravstveni informacijski sustavi. Primjena informatičkih metoda u struci.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nožica, Ž. i suradnici. Informatika - nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište, 2006.
Preporučena literatura:
2. Deželić, Đ. Zdravstvena informatika, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže