Zdravstveno veleučilište, Nastavni program za akademsku godinu 2006/2007

otvori svezatvori sve
+Studij : Studij inženjera medicinske radiologije
Vrsta studija: Stručni | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže