Koordinacija i supervizija zdravstvene njege (2)
Kratica: KSZNSE Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 45(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz
Izvođači: Prof. dr. sc. Sonja Kalauz ( Metodičke vježbe )
Ana Ljubas bacc. med. tech ( Metodičke vježbe )
Slava Šepec bacc. med. tech ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Klinička supervizija;učenje i razvijanje strategije kliničke supervizije; analiza vještina i kritička evaluacija sestrinske prakse;upravljanje ljudskim resursima;planiranje i nadzor nad provođenjem zdravstvene njege;sastav tima;teorije promjena i upravljanje promjenama;upravljanje kvalitetom zdravstvene njege;upravljanje rizicima; unapređivanje rada na radnom mjestu: mentora, istraživača, nastavnika i dr.; utjecaj političkih i ekonomskih faktora na radnu organizaciju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čulig, J. Nastavni tekstovi ? Menadžment u sestrinstvu. Visoka zdravstvena škola, 2003.
2. Čulig, J. Zovko, V. Priručnik za procjenu radnog učinka, ZZJZ, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
3. Bond,M, Holland, S: Skills of Clinical Supervision for Nurses, Buckingham, Open University ress, 1998.
4. Hogg,C. Patients, Powers and Politics, Sage Pubs, Ltd., 1999.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže