Mikrobiologija s parazitologijom
Kratica: MIPASE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. GORDANA MLINARIĆ-GALINOVIĆ
Prof. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević
Izvođači: Prof. dr. sc. GORDANA MLINARIĆ-GALINOVIĆ ( Laboratorijske vježbe )
Prof. dr. sc. Emilija Mlinarić-Missoni ( Laboratorijske vježbe )
Pred. MARIJA RAMLJAK-ŠEŠO ( Laboratorijske vježbe )
Ljerka Slade-Šilović ing. lab. ( Laboratorijske vježbe )
Prof. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević ( Laboratorijske vježbe )
Prof. dr. sc. Vesna Tripković ( Laboratorijske vježbe )
Prof. dr. sc. Oktavija Đaković Rode ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Student će se upoznati s osnovnim osobinama najčešćih uzročnika infekcija u ljudi. Kroz prikaz infekcija pojedinih sustava upoznat će se s mogućim uzročnicima, načinima na koji se uzima i transportira materijal za mikrobiološku obradu, te mjerama koje se moraju poduzeti da se infektivni agensi ne bi prenosili. Poseban naglasak će biti na sprječavanju prijenosa bolničkih infekcija s bolesnika na bolesnika, s bolesnika na zdravstvenog djelatnika te sa zdravstvenog djelatnika na bolesnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Katedra za bakteriologiju, virologiju i parazitologiju: Klinička mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.
2. Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. i sur.: Medicinska bakteriologija i mikologija, odabrana poglavlja Prehrambeno tehnološki inženjering, Zagreb, 1995.
Preporučena literatura:
3. Brudnjak Z.: Medicinska virologija, odabrana poglavlja, 3-će izdanje, JUMENA, Zagreb, 1989.
4. Richter B.: Medicinska parazitologija, odabrana poglavlja, 5-to izdanje, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1991.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže