Patofiziologija
Kratica: PAFISE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marko Banić
Izvođači: Prof. dr. sc. Marijan Kirin ( Predavanja )
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz opće patofiziologije i znanja iz područja poremećaja funkcije pojedinih organskih sustava.
Zdravlje i bolest, poremećaji homeostatskih mehanizama, poremećaji hematopoetskog sustava i upala, poremećaji funkcije srca, poremećaji hemodinamike, poremećaji respiracije, poremećaji ravnoteže tjelesnih tekućina i funkcije bubrega, poremećaji funkcije probavnog sustava i metabolizma, poremećaji funkcije žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, tumorska imunologija i imunodeficijencije, poremećaji funkcije živčanog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gamulin, S., Marušić, M. i sur.: Patofiziologija, peto obnovljeno i izmjenjeno izdanje, Medicinska naknada Zagreb, 2002. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. Gamulin, S., Raič, A. Patofiziologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže