Kliničke vježbe zdravstvene njege III
Kratica: KVZ3SE Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Marija Brdarević
Izvođači: Milka Grubišić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Mirjana Halužan bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz kolegija Zdravstvena njega odraslih II, Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama, Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Zdravstvena njega u zajednici.
Zdravstvena njega odraslih II: kirurška asepsa (odjeća, obuća, prostor, instrumentarij), prijeoperacijska psihološka priprema bolesnika, prijeoperacijska fizička priprema bolesnika (priprema operativnog polja, priprema gastrointestinalnog trakta), premedikacija, prijeoperacijska sestrinska dokumentacija, praćenje i zapisivanje poslijeoperacijskog stanja bolesnika, prevencija i prepoznavanje poslijeoperacijskih komplikacija (krvarenje, hipovolemijski šok, dehiscencija i disrupcija kirurške rane, infekcija kirurške rane, paralitički ileus), intrakranijalni tlak ? monitoring, torakalna drenaža ? monitoring, hemodinamski monitoring, respiratorni monitoring. Zdravstvena njega bolesnika na umjetnoj ventilaciji (priprema ventilatora, njega dišnih puteva bolesnika, praćenje rada ventilatora, praćenje i zapisivanje svih promjena kod bolesnika), promatranje i prematanje kirurške rane, zdravstvena njega bolesnika sa stomom (urostoma, ileostoma, kolostoma).
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika: Metode prikupljanja podataka ? intervju, terapijska komunikacija, terapijski ugovor, specifičnosti podjele terapije, tehnike rada u maloj grupi, obiteljska terapija, socioterapijske metode liječenja i zbrinjavanja, promatranje i bilježenje nuspojava psihofarmakoterapije, asistiranje pri elektrokonvulzivnoj stimulaciji, priprema bolesnika za dijagnostičke pretrage, hranjenje bolesnika s anoreksijom (nazogastrična sonda, tehnike nagovaranja), zbrinjavanje bolesnika u stuporu, hitni prijem bolesnika, zbrinjavanje agresivnih bolesnika ? zaštitna stezulja, zbrinjavanje suicidalnih bolesnika (lavaža crijeva, promatranje i prepoznavanje komplikacija, metadonska terapija), zbrinjavanje predoziranih bolesnika (antidot, promatranje komplikacija), zbrinjavanje akutno opijenih bolesnika (detoksikacijska terapija, promatranje i prepoznavanje komplikacija).
Zdravstvena njega u zajednici: implementacija multidisciplinarnog pristupa u procesu rješavanja problema bolesnika u kući, intersektorska suradnja s ciljem unapređenja zdravlja pojedinca i zajednice, priprema za kućni posjet, procjena pojedinca i obitelji, provođenje intervencija zbrinjavanja korisnika u kući, individualni rad, rad u grupi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kalauz, S. Zdravstvena njega kirurških bolesnika (nastavni tekstovi), Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2000.
2. Mojsović Z. Zdravstvena njega u zajednici, Visoka zdravstvena škola, 2005.
3. Sedić B. Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika ( nastavni tekstovi ), Visoka zdravstvena škola, 2000.
Preporučena literatura:
4. Morris C. Medical surgical nursing ? core principles and practice, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1996.
5. Sedić B. Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
6. Sedić, B. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže