Osnove radiologije i zaštita od ionizirajućeg zračenja
Kratica: ORZISE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dragan Kubelka
V. pred. mr. sc. Zoran Klanfar
Izvođači: Prof. dr. sc. Marija Frković ( Predavanja )
Opis predmeta: Povijest radiologije, vrijednosti i mogućnosti radiografije, vrijednosti i mogućnosti digitalnih metoda prikazivanja, radiografski nalaz i analiza sadržaja radiološke snimke, znaci patoloških promjena u rendgenskoj snimci, ograničenja radioloških metoda i uvjeti standardnog radiološkog prikazivanja, modifikacije radioloških metoda. Dijagnostička radiologija - priprema bolesnika, provođenje postupaka. Uloga medicinske sestre pri radiološkim, nuklearnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.
Nastanak ionizirajućeg zračenja, izvori i vrste zračenja, fizikalne veličine i mjerne jedinice koje se koriste u zaštiti od ionizirajućeg zračenja, osnove detekcije ionizirajućeg zračenja, posljedice izlaganja organizma ionizirajućem zračenju, načela zaštite od zračenja, specifični aspekti zaštite pacijenta i izloženih radnika od ionizirajućeg zračenja, osobna dozimetrija, organizacija zaštite od ionizirajućeg zračenja, nacionalno zakonodavstvo i Europski standardi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klanfar, Z. Modifikacije radioloških metoda - udžbenik u pripremi
2. Klanfar, Z. i suradnici. Biofizika, radiologija i nuklearna medicina za medicinske sestre. Zdravstveno veleučilište -udžbenik u pripremi
3. Hebrang, A., Lovrenčić M. Radiologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
4. Kubelka, D. Zaštita od izvora ionizirajućeg zračenja nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
5. Bešenski, N, Škegro, N. Radiografska tehnika skeleta. Zagreb Školska knjiga, 1978.
6. Janković, S. Eterović, D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.
7. Car, Z. Studij radiologije. Zagreb: Medicinska naklada, 2001.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže