Klinička medicina III (2)
Kratica: KLM3SE Opterećenje: 60(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Bojan Biočina
Prof. dr. sc. Nikola Ljubojević
Prof. dr. sc. Ranko Mladina
Prof. mr. sc. Nenad Vukojević
Izvođači: Prof. dr. sc. Marin Šubarić ( Predavanja )
Opis predmeta: KIRURGIJA
U kolegiju se težište stavlja na stjecanje medicinskog znanja o kirurgiji kao struci te o temeljnim postavkama kirurškog liječenja bolesnika. Studenti će steći uvid u povijest razvoja kirurgije kao struke, obnoviti prije stečeno znanje iz anatomije te patofiziologije kirurških bolesti, znanja i vještine o metodologiji i praksi prepoznavanja, odnosno dijagnostici kirurških bolesti te o načinima kirurškog liječenja, kako o općim principima tako i o specifičnim postupcima u pojedinim granama kirurgije.

GINEKOLOGIJA I PORODNIŠTVO
Dječja ginekologija, menstruacijski ciklus, trudnoća i porođaj, s njihovim najčešćim poremećajima kao i njihovim temeljnim i najčešćim patofiziološkim mehanizmima. Patomorfologija genitalnih organa. Ginekološki i opstetrički pregled, ginekološke bolesti, simptomi, liječenje, maligna oboljenja, simptomi, dijagnostika, liječenje i prevencija, kontracepcija.

OTORINOLARINGOLOGIJA
Otologija - upale vanjskog, srednjeg i unutarnjeg uha, endokranijske i egzokranijske komplikacije kroničnih upala srednjega uha, kljenuti ličnoga živca, vrste nagluhosti i njihovi uzroci, degenerativne bolesti srednjega i unutarnjega uha, tumori, traume
Rinologija - upale nosa i sinusa, alergologijski aspekti nosa i paranazalnih sinusa, sinobronhijalni i bronhosinusni sindrom, trauma nosa, deformacije nosne pregrade, epistaksa, REKAS
Faringologija - upale ždrijela i grla, tumori, Plummer-Winsonov sindrom, strana tijela, ekologijski aspekti bolesti ždrijela, interdisciplinarni pristup kroničnim smetnjama u ždrijelu i grlu, fonijatrijska problematika
Hitna stanja u ORL - traheotomija, njega traheotomiranog bolesnika, konikotomija, prva pomoć, Heimlichov hvat, jača krvarenja, gušenje.

OFTALMOLOGIJA
Orbita i očna adneksa, suzni putovi; bolesti spojnice oka; bolesti rožnice oka; bolesti srednje očne ovojnice i bjeloočnice - aplikacija midrijatika, antibiotika i steroida lokalno, kapi, masti, subkonjunktivalne injekcije; bolesti leće i staklastog tijela - siva mrena; bolesti mrežnice; bolesti vidnog živca; glaukom; refrakcija anomalije oka; strabologija; ozljede oka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bradić, I. i sur. Kirurgija. Medicinska knjiga, Zagreb, 1995.
2. Prpić, I. Kirurgija za medicinare, Školska knjiga Zagreb, 1995.
4. Ljubojević, N. Ginekologija i porodništvo. Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005.
5. Dražančić A. i sur. Porodništvo ? izabrana poglavlja. Školska knjiga, Zagreb, 1994.
8. Mladina, R. Otorinolaringologija za srednje i više medicinske škole. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
10. Agbaba, M. i sur. Oftamologija. Zagreb: JUMENA, 1988.
Preporučena literatura:
3. Prpić, I. Kirurgija za više medicinske škole. Medicinska naklada, Zagreb, 1996.
6. Randić, Lj, Andolšek L. Planiranje obitelji ? izabrana poglavlja. Otokar Keršovani, Rijeka, 1984.
7. Šimunić V. i sur. Ginekologija ? izabrana poglavlja. Medicinska biblioteka, Zagreb, 2001.
9. Bumber, Ž. i sur. Otorinolaringologija. Zagreb: Naklada Ljevak, 2004.
11. Šikić, J. i sur. Oftalmologija, Zagreb: Narodne novine, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže