Sociologija
Kratica: SOCISE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Marija Cahunek-Žunec
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij obuhvaća sadržaje iz opće medicinske sociologije, njen razvoj i područja interesa medicinske sociologije.
Student se upoznaje s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položaju sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu i osnovama medicinske etike i medicinskog prava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Letica, S. i sur. Medicinska sociologija ? osnovni koncepti: Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1985. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
2. Babić, S. Santrić, V. Pravednost i pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu. Zagreb: Biblioteka udžbenici i priručnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992. (odabrana poglavlja).
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže