Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika
Kratica: ZNGBSE Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 45(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači: Prof. dr. sc. Biserka Sedić ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Specifičnosti procjene stanja gerijatrijskih bolesnika (utvrđivanje i procjena stanja bolesnika vezanih uz socijalne i ekonomske uvjete života), ponašanje i emocionalni status gerijatrijskih bolesnika, specifičnosti prehrambenih potreba gerijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega bolesnika s poremećajem svijest, poremećaj oksigenacije i ventilacije (patološki poremećaji vezani uz disanje i oksigenaciju ? KOPB, dekompenzacija srca i ostali poremećaji vezani uz probleme srca i krvnih žila, zdravstvena njega bolesnika s poremećajem eliminacije (posljedice bolesti urogenitalnog sustava u starosti, poremećaj balansa tekućine i elektrolita (prepoznavanje stanja dehidracije i hipervolemije: balans tekućine, izgled kože i sluznice), zdravstvena njega bolesnika s oštećenjem sustava za kretanje kao posljedice kroničnih bolesti, zdravstvena njega bolesnika s psihičkim poremećajima (psihoorganski sindrom, degenerativnim bolestima mozga, terminalni stadij ostalih psihičkih poremećaja), zdravstvena njega bolesnika s bolestima srca i krvnih žila, hipertenzijom u starosti
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić, B. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2004.
2. Schaie, K. W. i Willis, S. L. (2001) Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (Odabrana poglavlja).
Preporučena literatura:
3. Duraković, Z. (i sur.). Medicina starije dobi. Zagreb; Naprijed, 1990.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže