Epidemiologija
Kratica: EPDESE Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Željko Baklaić
V. pred. Slavko Antolić
Izvođači:
Opis predmeta: U dijelu opće epidemiologije naglasak je stavljen na epidemiološke pojmove i epidemiološka mjerenja za njihovo jasno razumijevanje i primjenu. Segment primarne i sekundarne prevencije zaraznih bolesti dok su kod nezaraznih bolesti mjere prevencije glavna poglavlja općeg dijela.
Specijalna epidemiologija obuhvaća najznačajnija područja zaraznih i nezaraznih bolesti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Babuš, V. i sur. Epidemiologija, Medicinska naklada, Zagreb, 1997
2. Ropac, D. i sur. Epidemiologija zaraznih bolesti, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
3. Babuš, V. i sur. Epidemiološke metode, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže