Zdravstvena njega odraslih I (2)
Kratica: ZNO1SE Opterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 90(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Štefanija Ozimec Vulinec
Prof. dr. sc. Biserka Sedić
Izvođači: Pred. Štefanija Ozimec Vulinec ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Pred. dr. sc. Višnja Pranjić ( Posebne kliničke vježbe, Seminar )
Marica Arbanas bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Željka Benceković dipl. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Sanja Milanović bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Goranka Oremović bacc. med. tech ( Posebne kliničke vježbe )
Vesna Stužić vms. ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: Specifičnosti procjene stanja bolesnika (utvrđivanje potreba bolesnika, fizikalni aspekti procjene bolesnika vezano za određene poremećaje), zbrinjavanje bolesnika u hitnim stanjima (akutna procjena, prioritetne sestrinske dijagnoze, ciljevi, sestrinske intervencije), specifičnosti pripreme i primjene terapijskih postupaka, sudjelovanje u pripremi i izvođenju dijagnostičkih postupaka, management boli vezano za poremećaje (procjena bolesnika s boli; sestrinska dijagnoza bol), zdravstvena njega bolesnika s poremećajem oksigenacije i ventilacije; zdravstvena njega bolesnika s tuberkulozom pluća, KOPB, pneumonijama, zdravstvena njega bolesnika s nefrološkim i gastrointestinalnim bolestima, poremećaj balansa tekućine i elektrolita, zdravstvena njega bolesnika sa cirozom jetre i komplikacijama, zdravstvena njega bolesnika s kardiovaskularnim bolestima; zdravstvena njega bolesnika sa dubokom venskom trombozom, zdravstvena njega bolesnika s poremećajem imunološkog sustava, zdravstvena njega bolesnika s poremećajem endokrine funkcije (zdravstvena njega oboljelih od šećerne bolesti, hipotireoze, hipertireoze i Cushingova sindroma), zdravstvena njega bolesnika s poremećajem egzokrine funkcije gušterače, zdravstvena njega bolesnika s poremećajem funkcije hematopoetskog i limfatičkog sustava, specifičnosti pripreme i primjene citostatske terapije (nuspojave citostatske terapije, komplikacije); primjena krvnih derivata; metode izolacije bolesnika- sistem obrnute izolacije, zdravstvena njega bolesnika oboljelih od malignih bolesti, palijativna skrb bolesnika, specifičnosti procjene stanja infektoloških bolesnika, preekspozicijska i posteekspozicijska zaštita od zaraznih bolesti,metode izolacije bolesnika, zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bakterijskih zaraznih bolesti (crijevnih zaraznih bolesti, meningitisa,tetanusa), zdravstvena njega oboljelih od virusnih zaraznih bolesti(meningitisa, hepatitisa A, B,C,D, infekcije HIV-om) zdravstvena njega oboljelih od parazitarnih bolesti (amebijaze, trihineloze, zdravstvena njega bolesnika s neurološkim bolestima (bolesti moždane cirkulacije, neuromišićne bolesti, epilepsija), zdravstvena njega bolesnika s poremećajima svijest, priprema bolesnika za dijagnostičke i terapijske postupke (lumbalna punkcija, angiografija, mijelografija EP, EEG), multidisciplinarni tim i specifičnosti skrbi za neurološke bolesnike
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ozimec, Š. Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2000.
2. Ozimec, Š. Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2000.
3. Sedić, B, Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2000.
Preporučena literatura:
4. Brunner, LS., Suddarth,DS. Textbook of medical surgical nursing. Philadelphia: Lippincott Company, 1994.
5. Hickey, JV. Neurological and Neurosurgical nursing. Philadelphia: Lippincott Company, 1998.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže