Razvojna psihologija
Kratica: RAPSSE Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić
Izvođači: Morana Bilić dipl. psih. ( Metodičke vježbe )
Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin ( Metodičke vježbe )
V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić ( Metodičke vježbe )
Prof. dr. sc. Marijana Ljubić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Uvod u razvojnu psihologiju; razvoj, zdravlje i bolest; metode proučavanja psihičkog razvoja čovjeka; razvojne teorije; obilježja pojedinih razvojnih razdoblja - genetske osnove razvoja; prenatalni razvoj; prenatalna okolina; razvoj u prvoj godini života - prilagodba novorođenog djeteta, rast i razvoj, razvoj motorike i percepcije, kognitivni razvoj, razvoj ličnosti i socijalni razvoj; razvoj u ranom djetinjstvu - tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u srednjem djetinjstvu - tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u adolescenciji - odnos tjelesnog i psihičkog razvoja, razvoj spolnih značajki, motorički, kognitivni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, problemi adolescencije; razvoj u mlađoj odrasloj dobi - tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj, obitelj, zanimanje i profesionalni razvoj; razvoj u srednjoj odrasloj dobi - tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj i razvoj ličnosti, kriza sredine života, obiteljske i profesionalne promjene; razvoj u starosti - starenje i starost naroda i pojedinca, teorije starenja, promjene u sposobnostima, ličnost i starenje, socijalni odnosi, obitelj, duševno zdravlje, smrt i umiranje, modeli socijalne i zdravstvene skrbi za stare ljude.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Despot-Lučanin, J.: Uvod u razvojnu psihologiju, nastavni tekstovi, neobjavljeno
2. Despot-Lučanin, J.: Iskustvo starenja (poglavlja 1, 2 i 10). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
3. Havelka, M. i Despot-Lučanin, J.: Psihologija starenja. U: Z. Duraković i sur.: Medicina starije dobi (338-350). Zagreb: Naprijed, 1990.
Preporučena literatura:
4. Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A. (1998) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
5. Schaie, K. W. i Willis, S. L. (2001) Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže