SESTRINSTVA, Izborni predmeti za akademsku godinu 2010/2011

Semestar 1
[1092] SE Strani jezik > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
ENJESE Engleski jezik (2) 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
FRJESE Francuski jezik (2) 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
NJJESE Njemački jezik (2) 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0
Semestar 3
[711] SE Izborni predmeti 3. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
PSBOSE Psihologija boli 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2.0
RSGRSE Rad s grupom u sestrinstvu 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2.0
Semestar 4
[1184] SE Izborni predmeti 4. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
BFBKSE Biofizika i biokemija 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
OSFTSE Osnove fizioterapije 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2.0
OKTMSE Osnove kliničke transfuzijske medicine 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0
OSRTSE Osnove radne terapije 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 2.0
Semestar 6
[712] SE Izborni predmeti 6. semestar > Broj predmeta koje je potrebno odabrati: minimalno 1 predmet
Kratica Predmet P S KL KI PK SK L M PKL T K ECTS
NDILSE Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2.0
ZNOBSE Zdravstvena njega onkoloških bolesnika 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2.0
ZNUBSE Zdravstvena njega umirućeg bolesnika 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje