Etika u zdravstvenoj njezi
Kratica: ETI6151L Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Marija Brdarević
Izvođači: Pred. Marija Brdarević ( Seminar )
Opis predmeta: Etika, moral, bioetika, deontologija, medicinska deontologija. Počeci medicinske etike i deontologije (Hipokratova prisega, Moses Maimonides, Amatus Lustianus, Thomas Perrcival).
Deklaracije, rezolucije na etičkoj razini obvezatne za sva nacionalna liječnička udruženja. Pregled povijesti etičkih učenja. Podjela etičkih učenja (etika vrline, Kantova etika dužnosti, kršćanska etika vrline, deontološka etika, etika skrbi. Sustav moralnih vrijednosti - moralne osobine ličnosti (vladanje sobom, odnos prema bolesniku, njegovoj obitelji, suradnicima). Profesionalna etika i sestrinstvo (etički kodeks - ICN, Komora medicinskih sestara RH). Etika u sestrinskim interakcijama. Etičke dvojbe suvremene medicine ? zdravstvene njege. Poštovanje ljudskog života od začeća do smrti. Eutanazija. Medicinska sestra zagovornik života.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Švajger, A. ur.: Medicinska etika, priručno štivo. II. izdanje, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, 1995.
2. Znidarčić, Ž. Medicinska etika I. Centar za bioetiku FTIDI Zagreb, Zagreb 2004.
Preporučena literatura:
3. Matulić, T: Bioetika, Centar za bioetiku, Zagreb, 2004.
4. Šegota, I. Etika u sestrinstvu. Zagreb: Pergamena Medicinski fakultet Rijeka. 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže