Kliničke vježbe zdravstvene njege I
Kratica: KLV6151L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 120(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Štefanija Ozimec Vulinec
Izvođači: Jasminka Ban Grahovac bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Danijela Begović dipl. med. tech ( Kliničke vježbe )
Katica Brdar bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Snježana Gačina vms. ( Kliničke vježbe )
Pred. Dubravka Grgurić ( Kliničke vježbe )
Irena Kaurinović bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Višnja Kocman bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Vesna Konjevoda bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Ljiljana Kovačić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Ana Ljubas bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Štefica Marković Banovec bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Marija Mijić bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Verica Oreščanin bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Vesna Stužić vms. ( Kliničke vježbe )
Ljiljana Vuković bacc. med. tech ( Kliničke vježbe )
Pred. Mara Županić ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Kolegij je usmjeren na praktičnu primjenu stečenih znanja iz područja savladanih tijekom kolegija Osnove zdravstvene njege i Proces zdravstvene njege (procjena stanja bolesnika, mjerenje vitalnih znakova, postupci dezinfekcije i sterilizacije, uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke, primjena terapije, zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, zdravstvena njega umirućeg bolesnika, zdravstvena njega gerijatrijskog bolesnika?). Tijekom boravka na kliničkim odjelima studenti se uključuju u cjelokupno zbrinjavanje pacijenata, utvrđivanje njihovih problema te provođenje specifičnih intervencija usmjerenih rješavanju istih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čukljek, S. Osnove zdravstvene njege. Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2005
2. Fučkar, G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992. (odabrana poglavlja).
Preporučena literatura:
3. Šokota, A., Kalauz, S., Lijekovi - oblici i primjena. Zdravstveno veleučilište Naklada Slap, Zagreb 2008.
4. Elkin, M. K. Perry AG, Potter PA. Nursing interventions & clinical skills, 4 th ed. Mosby Elsevier 2007.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže