Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Kratica: ARILRG Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ino Husedžinović
Pred. Nikola Bradić
Izvođači: Pred. Marinko Vučić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Stjepan Barišin ( Kliničke vježbe )
Pred. Nikola Bradić ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Upoznati studenta s temeljnim odrednicama hitne medicine, anesteziologije, i reanimatologije te principima intenzivnog liječenja. Prikazati uzroke, klinički tijek i liječenje različitih bolesti koje su uzrokovane fizičkim čimbenicima (radijacija, električni udar,hipertermija, hipotermija, opasnosti ronjenja, visinska bolest).
Prikazati posljedice akutnih trovanja (opća i specijalna toksikologija) i način njihovog liječenja te upoznat studenta s hitnim stanjima iz područja interne medicine, kirurgije i traumatologije. Prikaz kliničkih manifestacija alergijske reakcije, raznovrsnih oblika poremećeja svijesti te posljedice neurotraume, politraume i oštećenja organizma opeklinama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Husedžinović Ino, Barišin Stjepan. Skripta iz urgentne medicine (hitna stanja). Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 1998.
2. Vrhovac Božidar, Francetić Igor, Jakšić Branimir, Labar Boris, Vucelić Boris. Interna medicina (odabrana poglavlja) Naklada Ljevak 2003.
3. International ECC and CPR Guidelines 2000. (odabrana poglavlja) Circulation 102, Supp. I; 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže