Farmakologija
Kratica: FARMRG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić-Kolonić
Pred. Inga Mandac Rogulj
Izvođači:
Opis predmeta: Po završetku kolegija student će znati osnove farmakologije, značaj prepoznavanja neželjenih i štetnih djelovanja lijekova te brze i odgovarajuće intervencije pri pojavi simptoma anafilaksije, što čini svakodnevicu u radu radiološkog tehnologa.
- Osnovne nastavne jedinice:
- Opća farmakologija
- Antimikrobni lijekovi
- Alergijske reakcije
- Toksičnost lijekova
- Analgetici i farmakologija boli
-Primjena lijekova u pojedinim organskim poremećajima (kardiovaskularni, probavni, središnji i autonomni živčani sustav te bubreg)
Izvedbeni se program sastoji od sljedećeg:
- Osnovni pojmovi farmakologije. Povijest moderne farmakologije. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. Podrijetlo lijekova. Klasifikacija i nazivlje lijekova. Mjesto djelovanja i načini primjene lijeka. Sudbina lijeka u organizmu. Mehanizam prolaza lijekova kroz membranu. Eliminacija lijekova. Farmakokinetski parametri.
- Pojam receptora. Djelovanje lijekova. Molekularni mehanizmi djelovanja lijekova. Čimbenici koji modificiraju djelovanje lijekova. Istovremena primjena više lijekova. Klinička ispitivanja.
- Mehanizmi djelovanja antimikrobnih lijekova. Farmakokinetska svojstva antimikrobnih lijekova. Izravni i neizravni inhibitori sinteze nukleinskih kiselina. Mehanizmi rezistencije mikroorganizama. Odabir antimikrobnog lijeka. Sulfonamidi i trimetoprim. Penicilini. Cefalosporini. Antivirusni lijekovi.
- Alergijske bolesti (definicija i simptomi). Alergeni. Alergija na lijekove. Pseudoalergijske reakcije. Histamin i njegovi učinci. Anafilaktična i anafilaktoidna reakcija. Klinička slika i terapija izbora anafilaksije.
- Neželjena i štetna djelovanja lijekova. Toksičnost etanola.
- Definicija boli. Provođenje osjeta boli. Vrste boli. Pojam opioida. Endogeni opioidi. Opioidni receptori. Opioidni i neopioidni analgetici.
- Ulkusna bolest. Lijekovi u liječenju ulkusne bolesti. Antiflatulansi. Antikolinergici i spazmolitici. Antiemetici. Laksativi.
- Rizični faktori za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Lijekovi u liječenju angine pektoris. Antihipertenzivi (skupine lijekova i hemodinamski učinci). Ateroskleroza i lijekovi u liječenju hiperlipoproteinemija. Inotropni lijekovi.
- Sinaptička transmisija i neurotransmitori. Prolaz lijekova kroz krvno-moždanu barijeru. Opći anestetici. Antipsihotici. Antidepresivi. Anksiolitici i sedativi-hipnotici. Antiparkinsonici i lijekovi u terapiji spastičnosti. Antiepileptici.
- Anatomija autonomnog živčanog sustava. Kolinergička i adrenergička transmisija. Kolinergički i adrenergički receptori. Agonisti i antagonisti kolinergičkih i adrenergičkih receptora. Lokalni anestetici.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sadržaj predavanja dostupan je studentima na web stranici Zavoda www.publichealth-zagreb.hr i na korisničkoj stranici prim. dr. sc. Josipa Čuliga na www.vmskola.hr
Preporučena literatura:
2. Farmakoterapijski priručnik, 3. izdanje, Vrhovac, B. i Reiner, Ž. (ur), Med-Ekon, Zagreb, 2000.
3. Interna medicina, 2. izdanje, Vrhovac B. i sur, Naprijed, Zagreb, 1997.
4. Medicinska farmakologija, grupa autora, Medicinska naklada, Zagreb, 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže