Fizika (2)
Kratica: FIZIRG Opterećenje: 60(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. Ivica Levanat
Izvođači: Prof. Ivica Levanat ( Seminar, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: a) Odabrane teme iz opće fizike: temeljne fizikalne veličine, osobito rad, snaga i energija: elementarni opis električnih i magnetskih pojava, uz naznaku primjena u elektronici: kratki opis atoma, elementarnih čestica i elektromagnetskih valova.
(b) Opis fizikalnih procesa koji se javljaju u radiološkim primjenama: nastanak i karakteristike rendgenskog zračenja (uz načelni opis rtg uređaja), atenuacija u tkivu; ionizirajuća zračenja i doze; radioaktivnosti i radionuklidi, primjena u nuklearnoj medicini; magnetska rezonancija; ultrazvuk.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi
2. Herak J. Fizika. Školska knjiga: Zagreb, 1990.
3. Jakobović Z. Odabrana poglavlja iz fizika. Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura:
4. Kulišić P, Lopac V. Elektromagnetske pojave i struktura tvari. Školske knjiga: Zagreb, 1991.
5. Paar V. fizika-valovi i čestice. Školska knjiga: Zagreb, 1991
6. Hademenos G. J, Physics for Pre-med, Biology, and Allied Health Students. McGraw Hill: New York ,1997.
7. Haliday D., Resnik R, Walker j. Fundanmentals of physics. J. Wiley & Sons: New York, 2001
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže