Fiziologija
Kratica: FILORG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Doc. dr. sc. Domagoj Đikić
Izvođači: Doc. dr. sc. Vesna Benković ( Predavanja )
Pred. dr. sc. Anica Horvat Knežević ( Predavanja )
Pred. dr. sc. Duje Lisičić ( Predavanja )
Pred. Antonia Puljić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: U kolegiju se proučava organizacija ljudskog tijela u funkcionalnom smislu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Guyton, A.C.: Medicinska fiziologija, deseto izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže