Intervencijska radiologija
Kratica: INRGRG Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Zdravko Borković
Izvođači: Boris Benceković bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Denis Bičanić ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Mirela Blat bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Nedjeljka Duvnjak ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Ivanka Herman ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Dražen Horvatinec ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Goran Jurić bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Josip Lučić ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Krunoslav Marinčević bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Dražen Markanović ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Demir Puljizović ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Đurđa Vincelj Szabo bacc.med.radiol ( Kliničke vježbe )
Nenad Vodopija ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Zdenko Vojvodić bacc. med. lab. ( Kliničke vježbe )
Andrija Čop ing. rad. ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Razlozi i specifične indikacije za radiološku intervenciju. Prikaz metodologije, praktičnih formi izvođenja i mogućih nuspojava pri intervencijskim postupcima u vaskularnom sustavu i u području endokranijuma. Intervencijske metode koje se koriste u svrhu definitivne ili palijativne redukcije ili potpune eliminacije vaskularnih malformacija i hipervaskulariziranih tumora.
Prikaz instrumentacije i postupaka intervencije koji uključuju neki oblik suradnje s pratećim medicinskim strukama (anestezija, kirurgija, kardiologija).
Odrednice sudjelovanja radiološkog tehnologa u intervencijskom postupku, te prikaz područja njegove ingerencije u organizaciji pretrage, nabavci potrošnih materijala, dokumentaciji tijeka i rezultata intervencije i administrativnom praćenju postupka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi.
2. Agbaba, M., Lovrenčić, M.: Radiologija, Medicinska naklada Zagreb, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže