Kirurgija i traumatologija
Kratica: KITRRG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zvonimir Lovrić
Izvođači: Prof. dr. sc. Zvonimir Lovrić ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija je usmjeren na znanja koja omogućavaju spoznaje o kirurškom bolesniku ili ozljeđeniku, razumijevanje postupaka u kirurgiji te stjecanje znanja i vještina u sudjelovanju inženjera medicinske radiologije u zbrinjavanju ozljeđenika. Znanja iz područja kirurških djelatnosti prilagođena su budućem pozivu i djelatnosti radiološkog tehnologa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivan Bradić: Kirurgija, Školska knjiga Zagreb
2. Zvonimir Lovrić: Traumatologija za studente Zdravstvenog veleučilišta, Školska knjiga Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
3. Šoša, Sutlić, Stanec, Tonković: Kirurgija Ljevak Zagreb, 2007
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže