Kompjutorizirane radiološke metode (2)
Kratica: KORMRG Opterećenje: 75(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 120(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić
Pred. dr. sc. Saša Schmidt
Izvođači: Pred. dr. sc. Saša Schmidt ( Seminar )
Boris Benceković bacc.med.radiol ( Vježbe u praktikumu )
Denis Bičanić ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Mirela Blat bacc.med.radiol ( Vježbe u praktikumu )
Nedjeljka Duvnjak ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Ivanka Herman ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Dražen Horvatinec ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Goran Jurić bacc.med.radiol ( Vježbe u praktikumu )
Josip Lučić ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Krunoslav Marinčević bacc.med.radiol ( Vježbe u praktikumu )
Dražen Markanović ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Demir Puljizović ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Đurđa Vincelj Szabo bacc.med.radiol ( Vježbe u praktikumu )
Nenad Vodopija ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Zdenko Vojvodić bacc. med. lab. ( Vježbe u praktikumu )
Andrija Čop ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija odnosi se na teorijska i praktična znanja te vještine vezane uz primjenu uređaja za kompjutoriziranu tomografiju, magnetnu rezonanciju i digitalnu suptrakcijsku angiografiju.
Svaka od dijagnostičkih metoda upoznaje se od povijesnih napomena vezanih uz otkriće i razvoj metode.Slijede informacije o principu rada a zatim i o konkretnoj primjeni metoda po organskim sustavima uz osvrt na patomorfološke odlike analiziranih bolesnih stanja.
Sva teorijska nastava praćena je vježbama s ciljem osposobljavanja studenta za samostalni rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Strugačevac, P.: teorijska osnova imaging CT tehnike, KB Osijek, 1999.
2. Kovačević, F.: Osnove magnetske rezonancije u medicinskoj dijagnostici, Zagreb 2001.
3. Hebrang , A, Lovrenčić, M. : Radiologija, Medicinska naklada, Zagreb,2001.
Preporučena literatura:
4. Schild,H.: Radiological Procedures and Techniques, Schering AG, 1993
5. Schild ,H.: MRI made easy, Schering AG, 1990.
6. Dawson,P,Clauss, WW.: Contrast Media in Practice, Springer Verlag,1994.
7. Felix,R,Heshiki,A,Hosten, N,Hricak,: Magnevist , Blackwell Wissenschaft,Berlin,1994.
8. Bonomo, L.: Multidetector computed tomography tehnology - Advances in Imaging Techniques, The Royal Society of Medicine Press, Barcelona, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže