Kontrastna sredstva
Kratica: KOSRRG Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zoran Brnić
Izvođači:
Opis predmeta: Stjecanje teoretskih znanja o kontrastnim sredstvima, koja trebaju biti temelj za njihovu praktičnu primjenu, povećanje sigurnosti pacijenta te racionalnu (risk-effectivenes, cost-effectiveness, cost-benefit) primjenu novih kontrastnih sredstava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brnić Z: Kontrastna sredstva (skripta).
Preporučena literatura:
2. Dawson,P,Clauss, WW.: Contrast Media in Practice, Springer Verlag,1994.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže