Kontrola uređaja i procesa
Kratica: KUIPRG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dragan Kubelka
Izvođači: Prof. dr. sc. Dragan Kubelka ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Upoznati studente s parametrima koji ukazuju na stanje prakse te potrebom razvoja i mogućnostima uporabe metoda vezanih uz kontrolu kvalitete i ocjenu radioloških procesa, identifikaciju uzroka loše kvalitete slike, uporabu opreme za kontrolu kvalitete, procesuiranja filmova, itd.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray Imaging Systems, IPEM Report No.77,The Institute of Physics and Engineering in Medicine, London, 1998
2. IAEA-TECDOC-1423 Optimisation of the Radiological Protection of patients undergoing radiography, fluoroscopy and computed tomography, 2004.
Preporučena literatura:
3. M.M. Rehani, Diagnostic imaging: Quality Assurance, Jaypee Brothers Medical Publishers, 1995.
4. Quality Assurance for Diagnostic Imaging, NCRP Report No.99, Bethesda, 1995
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže