Nove tehnologije i računala (2)
Kratica: NTIRRG Opterećenje: 60(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Mario Medvedec
Izvođači: V. pred. dr. sc. Mario Medvedec ( Vježbe u praktikumu )
Demir Puljizović ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Upoznavanje s ulogom i značajem novih tehnologija i računala u zdravstvenom sustavu.
Računala
Računalstvo
Sklopovlje
Programlje
Slikovlje
Mreže
Podaci
Internet
World wide web
Multimedija
Bežično računalstvo
Standardi
Komunikacije
Sigurnost
Računalna etika i zakonodavstvo
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Medvedec: Nove tehnologije i računala, skripta, 2005.
Preporučena literatura:
2. M. Kiš: Englesko-hrvatski/hrvatsko-engleski informatički rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2000.
3. D.A. Downing, M.A. Covington, M.M. Covington: Dictionary of Computer and Internet Terms, Barron's Educational Series; 8th edition (February 2003)
4. Darko Grundler: Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000.
5. Leo Budin: Informatika za 1. razred gimnazije
6. www.gehealthcare.com; www.medical.philips.com; www.medical.siemens.com
7. odabrani članci i web stranice
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže