Radiološka anatomija i patologija
Kratica: RDAPRG Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Igor Borić
Izvođači: Pred. mr. sc. Tomislav Krpan ( Seminar )
Mirela Blat bacc.med.radiol ( Vježbe u praktikumu )
Josip Lučić ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Nenad Vodopija ing. rad. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Sadržaj kolegija uključuje teorijska i praktična znanja stečena na praktičnim vježbama, a usmjeren je na povezivanje dosada stečenih znanja iz anatomije tijela i prikaza anatomskih struktura tijela različitim radiološkim dijagnostičkim metodama: konvencionalnoj radiografiji, kompjutoriziranoj tomografiji, ultrazvuku te magnetskoj rezonanciji. Uključena su i znanja važna za procjenu kvalitete radioloških snimaka s obzirom na anatomske varijacije u razvoju, razlike u konstituciji, dobi i spolu.
Primjena znanja stečenih teorijskom nastavom, uvježbava se na praktičnim vježbama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bešenski, N, Škegro, N.: Radiološka tehnika skeleta, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
2. Agbaba, M, Lovrenčić, M.: Radiologija, Medicinska naklada Zagreb, 1994.
3. Keros, P. Ustrojstvo čovjekova tijela, Zagreb, 1997.
4. Leonard, H, Kahle, W, Platzer, W: Priručni anatomski atlas, Medicinska naklada, Zagreb, 1990.
5. Moeller, TB.: Normal Findings in Radiography, Tieme Verlag, Stuttgart, 2000.
6. Moeller, TB, Reif E.: Pocket Atlas of Cross-Sectional Anatomy, Tieme Verlag, Stuttgart, 2000.
7. Borić, I.: Priručni atlas radiološke anatomije ? u izradi.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže