Radiološki riječnik i norme
Kratica: RDRNRG Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Marija Frković
Izvođači:
Opis predmeta: Po poglavljima nastavnog sadržaja složeni su stručni medicinski i tehnički nazivi s etimološkim i praktičnim značenjem, svrstani prema abecednom redu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petrovčić, F. Leksikon radioloških pojmova. Zagreb, 1977
2. Medicinski leksikon. Leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'. Zagreb, 1992.
3. Roić, Klanfar, Frković: Radiološki stručni rječnik i norme. Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže