Ultrazvučna dijagnostika
Kratica: UZDGRG Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. dr. sc. Saša Schmidt
Izvođači: Pred. dr. sc. Saša Schmidt ( Kliničke vježbe )
V. pred. mr. sc. Igor Čikara ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Ultrazvučna dijagnostika široko je rasprostranjena metoda koja je uvrštena u sam početak mnogih dijagnostičkih algoritama. Po završetku kolegija studenti će biti upoznati s poviješću razvoja ultrazvučne tehnologije, s vrstama i mogućnostima ultrazvučnih uređaja te će steći temeljna znanja o ultrazvučnoj anatomiji i patomorfologiji pojedinih organa i tkiva.Tijekom praktične nastave studenti će steći i temeljne vještine rada na ultrazvučnim uređajima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bilić, A. : Ultrazvuk u gastroenterologiji, Medicinska knjiga, 1997.
2. Hebrang , A, Lovrenčić, M. : Radiologija, Medicinska naklada, Zagreb,2001.
Preporučena literatura:
3. Hofer, M. : Ultrasound Teaching Manual, Thieme, Stuttgart, New York, 1999
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže