Uvod u radiologiju
Kratica: UVRGRG Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Josip Hat
Izvođači:
Opis predmeta: Povijesni bitak radiologije te razvitak konvenciolnalnih metoda randgenologije i kompjutorskih metoda suvremene radiologije. Temeljne metodološke odrednice dijagnostičkih i intervencijskih postupaka u radiologiji. Medicinske pravne norme u radiologiji, te oblici komuniciranja s bolesnicima i ostalim sudionicima medicinskih, dijagnostičkihi terapijskih procesa. Stručne norme i pravna, etička i običajna ograničenja u radu s bolesnicima, radni ambijent, radiološka tehnologija te oblici i norme zaštite od zračenja. Analiza i pohrana rezultata dijagnostičkih postupaka te kriteriji njihove ocjene. Svrha i oblik provođenja dozimetrije u radiološkoj struci te pravne norme i administrativne obveze vezane uz potencijalne radiobiološke učinke. Medicinska i radiološka terminologija te način stručnog komuniciranja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi
Preporučena literatura:
2. Car, Z. Studij radiologije. Medicinska naklada: Zagreb, 2001.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže