Zdravstvena njega
Kratica: ZDRNRG Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 15(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Mara Županić
Izvođači: Pred. Jadranka Pavić ( Posebne kliničke vježbe, Predavanja )
Prof. dr. sc. Biserka Sedić ( Posebne kliničke vježbe )
Opis predmeta: U kolegij je uključena teorijska i praktična primjena znanja usmjerena na zdravstvenu njegu bolesnika s naglaskom na holistički, sistematski i individualiziran pristup tijekom izvođenja radioloških dijagnostičkih postupaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Sedić, B, Zdravstvena njega (nastavni tekstovi), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2005.
Preporučena literatura:
2. Brunner, LS., Suddarth,DS. Textbook of medical surgical nursing. Philadelphia: Lippincott Company, 1994.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže