Zdravstveno pravo i etika
Kratica: ZDPERG Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vitomir Boić
Izvođači: V. pred. Vitomir Boić ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij uključuje stjecanje znanja iz područja zdravstvenog prava i etike zdravstvenih radnika (deontologija). Omogućuje upoznavanje s najvažnijim propisima kojima se regulira obavljanje zdravstvene djelatnosti ? medicinske radiologije i povezanosti iste s ostalim zdravstvenim profesijama. Također, studenti će biti upoznati s etičkim načelima ključnim za kvalitetno obavljanje svoje djelatnosti i etičkim pristupom pacijentima. Kolegij će posebnu pažnju posvetiti odgovornosti medicinskih radiologa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Babić, T. i Roksandić, S.: Osnove zdravstvenog prava, Tipex d.o.o., 2005. (u pripremi)
2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 121/03)
3. Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne Novine 169/04)
4. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja (Narodne Novine 27/99, 173/03)
5. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (Narodne Novine 105/99)
6. Kazneni zakon, Glava 18. Kaznena djela protiv zdravlja ljudi te članak 132. (Narodne Novine 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04)
7. Zakon o obveznim odnosima (Odjeljak 2. Uzrokovanje štete), Narodne Novine 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99).
8. Kodeks etike društva inženjera medicinske radiologije, www.hdimir.hr/drustvo/kodeks.htm
Preporučena literatura:
9. prof.dr.sc. Zvonimir Šeparović, Granice rizika ? etičko pravni pristup medicini, Čakovec 1988.
10. Prof. dr. Petar Klarić, Odgovornost zdravstvene ustanove i zdravstvenih djelatnika za štetu (Prvi dio), Hrvatska pravna revija br. 8/01 i Odgovornost zdravstvene ustanove i zdravstvenih djelatnika za štetu (Drugi dio), Hrvatska pravna revija br. 9/01
11. Alan Merry and Alexander McCall Smith, Errors, Medicine and law, Cambrige University press, 2003.
12. Zakon o zdravstvenom osiguranju, (Narodne Novine 94/01, 88/02, 149/02, 117703, 30/04 i 177/04)
13. Kodeks medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore, listopad 2003. (Narodne Novine 47/04)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže