Fizika zračenja i elektronika (2)
Kratica: FIZERG Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. mr. sc. Tomislav Viculin
Izvođači: Pred. mr. sc. Tomislav Viculin ( Seminar, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Vrste ionizirajućih zračenja u medicinskoj uporabi. Jedinice i pojmovi koji se koriste u opisu pojava povezanih s ionizirajućim zračenjem (keV, MeV, MV, Gy, g-zrake, apsorbirana energija, ekspozicija, kerma, spektar). Procesi na mikroskopskom i makroskopskom nivou. Energetska ovisnost koeficijenata apsorpcije i atenuacije. Nastanak i osobitosti spektra rendgenskog zračenja. Uređaji za mjerenje učinka ionizirajućeg zračenja. Ionizacijska komora, Geiger-Mullerov detektor, TLD ? termoluminiscentna dozimetrija, film dozimetrija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi
Preporučena literatura:
2. Jakobović, Z. Ionizirajućezraćenje i čovijek. Školska knjiga: Zagreb, 1991.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže